Nhân Sự Khách Sạn

Atks.vn - Sự quản lý nhân sự trong khách sạn là một trong những công việc quan trọng của quản lý khách sạn, có thể xem đó là một công việc khó khăn “gai góc”! Khách sạn 1.500 phòng thì phải thâu nhận khoảng 1000 nhân viên để phân bố nhân lực đầy đủ, phù hợp với cấu trúc tổ chức của khách sạn. Đó không phải là một việc nhỏ. Tuy nhiên điều đó được lập đi lập lại ở những khách sạn nghĩ mát và khi khai trương một khách sạn mới, vào thời điểm bắt đầu vào mùa đông khách.

 Nhân Sự Khách Sạn


Bố trí nhân sự là chức năng chủ yếu xảy ra liên tục cho tất cả các khách sạn, vì tỷ lệ ban điều hành và nhân viên nghỉ việc tương đối cao. Ở nhiều thành phố lớn, tỷ lệ 33% số lương nhân viênđược tuyển thay cho số nghĩ việc vẫn được xem là thấp. Với tỷ lệ đó có nghĩa là trong một năm, 1/3 nhân công của khách sạn phải được “thay đổi”. Với tỷ lệ này, có nghĩa là cứ mỗi ba năm khách sạn phải thay đổi tòan bộ nhân viên. Nếu tỷ lệ 50% thì cứ hai năm một lần và nếu tỷ lệ này là 75% thì chỉ trong 15 tháng thì tòan bộ nhân viên sẽ được đổi mới hoàn toàn.

Ví dụ, một khách sạn với 450 nhân viên và tỷ lệ nhân viên “ra, vào” là 75% hàng năm thì trung bình mỗi tháng phải thâu nhận 28 nhân viên mới để huấn luyện và phân bố vào các vị trí đang thiếu.Vì thế trong hầu hết các khách sạn, công việc thâu nhận, bố trí các nhân viên mới được diễn ra liên tục.

Do đó, đối với khách sạn việc tuyển dụng bố trí nhân viên diễn ra tốt đẹp (tức là đã tạo được sự hội nhập cho một số lượng lớn cho nhân viên mới vào trong guồng máy hoạt động chung của khách sạn để hoạt động một cách nhịp nhàng)là một thành công tuyệt vời.

Bởi vì sự quản lý nhân sự là quan trọng, nên đã có nhiều chương trình đào tạo về quản lý nhân tâm, có những khóa học về quản lý nhân sự đặt thù và ngày nay người ta còn gọi là khóa quản lý tài nguyên nhân lưc. Chương này chỉ xét ngắn gọn những bước chính trong hệ thống quản lý nhân sự của một khách sạn.

Hệ Thống Bố Trí Nhân Sự Trong Khách Sạn

Phác họa công việc
Lựa chọn nhân viên
Huấn luyện và phát triển
Đánh giá thực hiện
Khen thưởng

Hệ thống bắt đầu bằng xác định “ tính chất công việc” một cách cụ thể rỏ ràngđối với từng công việc của khách sạn. Kế đến, nhân viên phải được chọn lựa sao cho phù hợp với công việc thông qua quá trình: tuyển dung, sơ vấn, thuê mướn và xếp đặt vào vị trí từng công việc.

Ngay khi bước vào công việc, nhân viên phải được huấn luyện để thích hợp với công việc hiện tại của họ vào được bồi dưỡng thêm cho những công việc tương lai nếu có. Cuối cùng tất cả những việc trên phải được nghiệm, đánh giá qua quá trình làm việc để biết sự chọn lựa bố trí trên có hợp lý không.

Chương này nêu ra từng bước của hệ thống bố trínhân sự, mối liên hệ giữa các khâu để đi đến mục đích cuối cùng. Nhiệm vụ khách sạn là cung cấp những họat động phuc vụ cho khách có chất lượng. Để thực hiện thành công điều này, khách sạn phải thuê mướn một số lượng lớn nhân viên có nhiệt tình, cầu tiến, năng động và phục vụ khách phù hợp với nhu cầu của họ. Việc bố trí nhnâ viên thích hợp vơi công việc của họ là bước quan trọng đầu tiên trong việc tạo ra các dịch vụ phục vụ khách hàng cấp cao (Mullen 1985).

ATKS (còn tiếp)